Under det första året har vi både en engelsktalande och en svensktalande klass. I den svenska klassen är undervisningen på svenska och i den engelska klassen är den på engelska. Vissa dagar under året har man gemensam undervisning och det finns då möjlighet för tolkning. Under det andra året är all undervisning på engelska.