Under första året på LOBC får du en grundläggande undervisning i kristna trosfrågor, ddet andra årets ämnen är mer fördjupade och har ett mer praktiskt fokus. Mission och ledarskap står också mer centralt under andra året och du får åka på en längre missionsresa. Läs mer om år 1 och år 2.