Projektbeskrivning

Lärare

Stig

Åsbringer

Rektor Umeå Folkhögskola

Lärare

Stig
Åsbringer

Rektor på Umeå Folkhögskola

Stig Åsbringer är rektor på Umeå Folkhögskola.