Projektbeskrivning

Lärare

Samuel
Rumar

Lärare

Samuel
Rumar

Tillsammans med sin fru, Annelen, leder Samuel Rumar Livets Ords unga vuxna arbete. Med erfarenheter från missionsfältet och en utbildning i teologi utlovas en gedigen, bibelbaserad undervisning präglad av hans kärlek till Guds Ord och församlingen.