År 2

Fortsätt dina studier på LOBC

Andra året på bibelskolan är en fortsättningskurs som hålls i samarbete med Umeå Folkhögskola. Denna kurs är skapad för dig som redan gått första året på LOBC och känner att du vill fördjupa dig ännu mer, samtidigt som du vill testa på att ta nya steg in i praktiskt ledarskap inom församling eller mission.  

Skoldagen under det andra året är i sin struktur lik som det första året med bön och lovsång på morgonen, följt av tre lektioner och möjlighet att vara med på böneskola. Dock har lektionernas innehåll en lite annan typ av inriktning. Förutom att dyka djupare in i bibeln, kommer du få mer praktisk undervisning i bland annat ledarskap, diakoni och mission. 

Beroende på vad du känner passion för, finns två olika inriktningar du kan välja under år 2: Mission eller Församling. Inriktningen du väljer styr vilken praktik och vilken mentor du kommer ha under året. Men även missionsresan berörs av detta.

Andra året på bibelskolan är en fortsättningskurs som hålls i samarbete med Umeå Folkhögskola. Denna kurs är skapad för dig som redan gått första året på LOBC och känner att du vill fördjupa dig ännu mer, samtidigt som du vill testa på att ta nya steg in i praktiskt ledarskap inom församling eller mission.  

Skoldagen under det andra året är i sin struktur lik som det första året med bön och lovsång på morgonen, följt av tre lektioner och möjlighet att vara med på böneskola. Dock har lektionernas innehåll en lite annan typ av inriktning. Förutom att dyka djupare in i bibeln, kommer du få mer praktisk undervisning i bland annat ledarskap, diakoni och mission. 

Beroende på vad du känner passion för, finns två olika inriktningar du kan välja under år 2: Mission eller Församling. Inriktningen du väljer styr vilken praktik och vilken mentor du kommer ha under året. Men även missionsresan berörs av detta.

Praktik

Församling eller Mission

Den ovannämnda praktiken innebär att alla elever som går andra året får ett område inom församling eller mission där du en eftermiddag i veckan hjälper till med olika uppgifter för att utvecklas i församlingsbyggande. På detta sätt får du en inblick och erfarenhet av ett område du är intresserad av, som till exempel barnverksamhet, diakoni eller flyktingarbete.

Mentor

Lär av de som går före

Du kommer även att bli tilldelad en mentor som du, tillsammans med en mentorsgrupp på 3-5 personer, träffar regelbundet för att bygga gemenskap och ställa frågor. Mentorerna är tjänstegåvor som under en lång tid arbetat med ett särskilt område relaterat till församling eller mission och där det finns mycket vishet att hämta.

Missionsresa

Sprid evangeliet till världens gränser

Mission är centralt under andra året, vilket visar sig tydligast genom den tre veckor långa missionsresan som sker under november månad. Här får du, tillsammans med ett team, åka ut till ett land antigen i Europa eller i en annan världsdel. Vilka länder som finns tillgängliga varierar från år till år, men några exempel på tidigare destinationer är Mexiko, Uganda, Mongoliet och Indien. Under våren finns sedan möjlighet att välja missionspraktik med fler missionsresor eller församlingspraktik i Skandinaviska församlingar.

Praktik

Församling eller Mission

Den ovannämnda praktiken innebär att alla elever som går andra året får ett område inom församling eller mission där du en eftermiddag i veckan hjälper till med olika uppgifter för att utvecklas i församlingsbyggande. På detta sätt får du en inblick och erfarenhet av ett område du är intresserad av, som till exempel barnverksamhet, diakoni eller flyktingarbete.

Mentor

Lär av de som går före

Du kommer även att bli tilldelad en mentor som du, tillsammans med en mentorsgrupp på 3-5 personer, träffar regelbundet för att bygga gemenskap och ställa frågor. Mentorerna är tjänstegåvor som under en lång tid arbetat med ett särskilt område relaterat till församling eller mission och där det finns mycket vishet att hämta.

MISSIONSRESA

Sprid evangeliet till världens gränser

Mission är centralt under andra året, vilket visar sig tydligast genom den tre veckor långa missionsresan som sker under november månad. Här får du, tillsammans med ett team, åka ut till ett land antigen i Europa eller i en annan världsdel. Vilka länder som finns tillgängliga varierar från år till år, men några exempel på tidigare destinationer är Mexiko, Uganda, Mongoliet och Indien. Under våren finns sedan möjlighet att välja missionspraktik med fler missionsresor eller församlingspraktik i Skandinaviska församlingar.

Det andra året på LOBC är en intensiv kurs där mycket hinner hända, men i allt detta ser vi år efter år att de som går ut andra året inte bara fått med sig en fullstoppad verktygslåda, utan att de även på ett djupt sätt vuxit både i sin relation till Gud och till varandra. Här får du tillsammans med dina klasskamrater ta steg i tro och erfara Guds trofasthet, en erfarenhet som sätter värdefulla spår för resten av livet. 

Ämnen År 2

 • Bibelsyn och bibeltolkning

 • Den Helige Ande i praktiken

 • Ledarskap

 • Hemkomst

 • Kallelse och tjänst

 • Förbönstjänst och andlig krigföring

 • Mission i praktiken

 • Praktisk evangelisation

 • Predikan

 • Själavård

 • Socialt engagemang och diakoni

 • Tjänstegåvorna

Efter LOBC

Det finns flera möjligheter att fortsätta vägen mot sin kallelse på Livets Ord efter att du avslutat dina studier.

Läs mer

När är det lov?

Här hittar du alla viktiga datum

Läs mer

Efter LOBC

Det finns flera möjligheter att fortsätta vägen mot sin kallelse på Livets Ord efter att du avslutat dina studier.

Läs mer

När är det lov?

Här hittar du som elev all information du letar efter under året

Läs mer