Livets Ord Bibelcenter

Vision & Fokus

Församlingen Livets Ord upplever en kallelse från Gud att vara med och utrusta allt Guds folk med ordet om tro. I den kallelsen finns även en önskan om att praktiskt utrusta varje troende att leva med den Helige Ande och lära sig använda de andliga vapen vi fått av Gud.

Vi önskar även att hjälpa dem hitta den inriktningen Gud har för just deras liv och sen sända ut dem till missionsfälten både i skolan, företagsvärlden, bland de hemlösa och till alla världens folkslag.

Detta är vårt uppdrag även på Livets Ords Bibelcenter.

Vår längtan är därför att genom bibelskolan ge grundlig och trosstärkande undervisning som bär i livets alla skeenden. Genom en atmosfär av tro önskar vi skapa en plats där gemenskap med Gud i tillbedjan, lovsång och bön står centralt. Vi vill även skapa en plats där den Helige Ande får utrymme både att tala till oss som grupp och individuellt. Detta gör vi i tro på att när Ordet och Anden får verka i våra liv, så får vi verkligen utvecklas till de Gud har skapat oss att vara.

Livets Ords Bibelcenter är en plats med fokus på Ordet, Anden och mission, där du får en grund att stå på för hela livet!

Församlingen Livets Ord upplever en kallelse från Gud att vara med och utrusta allt Guds folk med ordet om tro. I den kallelsen finns även en önskan om att praktiskt utrusta varje troende att leva med den Helige Ande och lära sig använda de andliga vapen vi fått av Gud.

Vi önskar även att hjälpa dem hitta den inriktningen Gud har för just deras liv och sen sända ut dem till missionsfälten både i skolan, företagsvärlden, bland de hemlösa och till alla världens folkslag.

Detta är vårt uppdrag även på Livets Ords Bibelcenter.

Vår längtan är därför att genom bibelskolan ge grundlig och trosstärkande undervisning som bär i livets alla skeenden. Genom en atmosfär av tro önskar vi skapa en plats där gemenskap med Gud i tillbedjan, lovsång och bön står centralt. Vi vill även skapa en plats där den Helige Ande får utrymme både att tala till oss som grupp och individuellt. Detta gör vi i tro på att när Ordet och Anden får verka i våra liv, så får vi verkligen utvecklas till de Gud har skapat oss att vara.

Livets Ords Bibelcenter är en plats med fokus på Ordet, Anden och mission, där du får en grund att stå på för hela livet!

Skicka in din ansökan idag!

Ansök

År 1

Det första året på bibelskolan ger dig en grundläggande introduktion till Gud, Bibeln och det kristna livet i en levande miljö där du får plats och tid att lära känna Gud och dig själv, och samtidigt utrustas att vara ett vittne där du är.

Läs mer

År 2

Åk 2 är ett naturligt steg vidare från ditt första år på LOBC, som även är en folkhögskolekurs i samarbete med Umeå Folkhögskola. Här dyker du djupare in i Guds ord samtidigt som du på ett praktiskt sätt utrustas och utmanas som ledare. En stor del inriktas på praktik, där du kan inrikta dig på mission eller församlingsbyggade. 

Läs mer

År 1

Det första året på bibelskolan ger dig en grundläggande introduktion till Gud, Bibeln och det kristna livet i en levande miljö där du får plats och tid att lära känna Gud och dig själv, och samtidigt utrustas att vara ett vittne där du är.

Läs mer

År 2

Åk 2 är ett naturligt steg vidare från ditt första år på LOBC, som även är en folkhögskolekurs i samarbete med Umeå Folkhögskola. Här dyker du djupare in i Guds ord samtidigt som du på ett praktiskt sätt utrustas och utmanas som ledare. En stor del inriktas på praktik, där du kan inrikta dig på mission eller församlingsbyggade.

Läs mer