Ansökan

Rekommendationer 

 • Vem rekommenderar du?

 • Dina personuppgifter

 • Viktig information före du börjar

  Var vänlig svara så noggrant och ärligt du kan på dessa frågor. Vi förstår att ditt svar är din personliga uppfattning av sökandens personlighet och inte ett professionellt uttalande. Du hjälper inte sökanden genom att undanhålla uppgifter som du kanske tror påverkar vår bedömning negativt. Den sökande, som du nu rekommenderar, kan inte bli antagen förrän alla rekommendationer har kommit oss tillhanda. Skicka in rekommendationen till Livets Ord Bibelcenter genom att svara på alla kommande frågor utan att visa dina svar för den sökanden eller låta den sökanden veta vad du svarar. Behandlingen av den sökandes personuppgifter sker för att hantera ansökan, blir den sökande antagen kommer de även behandlas under det läsår den sökande är antagen, samt sparas för framtida utskick för återträffar och liknande. Behandlingen av personuppgifter för du som rekommenderar kommer enbart ske under ansökningsförfarandet, sedan kommer de att raderas. Ditt svar behandlas konfidentiellt och i enlighet med Livets Ords integritetspolicy som överensstämmer med gällande EU-lagstiftning i dataskyddsförordningen. För mer information, vänligen se integritetspolicyn på www.livetsord.se/integritetspolicy
 • Relation

  Vänligt svara ärligt och noggrant
 • Antal år
 • Karaktär

  Beskriv den sökandes karaktär. Vänligen svara ärligt och noggrant.
 • Hem & familjeliv

  Beskriv den sökandes hem- och familjeliv
 • Känsloliv

  Din uppfattning om den sökandes känslomässiga stabilitet
  Välj det alternativ som stämmer överens bäst med din bild av den sökande.
 • Ledarförmåga

  Hur bedömer du den sökandes ledarförmåga?
 • Alkohol, tobak & droger

 • Svaga & starka sidor

  Inkludera positiva och negativa personlighetsdrag
 • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ