FAQ2020-03-19T15:53:56+01:00

FAQ

Frågor & svar

Måste jag gå ÅK 1 innan jag kan gå ÅK 2?2020-03-10T10:10:45+01:00

År 2 är en fortsättningskurs till det första året på bibelskolan och du behöver därför gå år 1 på LOBC innan du kan ansöka till det andra året. Det finns andra bibelskolor där man går igenom mer eller mindre samma program som på LOBC och i vissa fall kan man därför tillgodoräknas sitt första år från en annan skola. Om du önskar tillgodoräkna år 1 från en annan bibelskola, kontakta info@lobc.se innan du ansöker. 

När har bibelskolan lov?2020-03-10T10:00:33+01:00

Alla datum för bibelskolan hittar du här!

Om jag ansöker och kommer in, men väljer att inte gå, kan min ansökan överföras till nästa år?2020-02-19T08:41:30+01:00

Din ansökan är inte överförbar, men du är välkommen att ansöka igen. Notera att vi då också behöver nya rekommendationer och ny ansökningsavgift. 

Kan jag ta med mina barn till bibelskolan?2020-02-19T08:43:34+01:00

Nej, barn får inte vara med på bibelskolan. Endast antagna elever får närvara vid lektionstillfällena med undantag av avtalade besökstillfällen och öppna seminarium.

Erbjuder ni finansiellt stöd?2020-02-19T08:42:05+01:00

LOBC erbjuder inte finansiellt stöd. Studier på LOBC är inte CSN-berättigade.

Är undervisningen på engelska eller svenska?2020-03-10T10:08:06+01:00

Under det första året har vi både en engelsktalande och en svensktalande klass. I den svenska klassen är undervisningen på svenska och i den engelska klassen är den på engelska. Vissa dagar under året har man gemensam undervisning och det finns då möjlighet för tolkning. Under det andra året är all undervisning på engelska.

Vad är nedre och övre åldersgräns för LOBC?2020-02-19T08:39:35+01:00

För att gå LOBC behöver du ha fyllt 18 år eller ha fullbordat din gymnasieutbildning. Det finns ingen övre åldersgräns!

Vad är skillnaden på År 1 och År 2?2020-03-10T10:09:35+01:00

Under första året på LOBC får du en grundläggande undervisning i kristna trosfrågor, ddet andra årets ämnen är mer fördjupade och har ett mer praktiskt fokus. Mission och ledarskap står också mer centralt under andra året och du får åka på en längre missionsresa. Läs mer om år 1 och år 2.

Kan jag börja bibelskolan på vårterminen?2020-02-19T08:40:00+01:00

Nej, vi har enbart kurser med uppstart på höstterminen. 

År 1

Det första året på bibelskolan ger dig en grundläggande introduktion till Gud, Bibeln och det kristna livet i en levande miljö där du får plats och tid att lära känna Gud och dig själv, och samtidigt utrustas att vara ett vittne där du är.

Läs mer

År 2

Åk 2 är ett naturligt steg vidare från ditt första år på LOBC, här dyker du djupare in i Guds ord samtidigt som du på ett praktiskt sätt utrustas och utmanas som ledare. Mission är också ett huvudfokus under åk 2.

Läs mer

År 1

Det första året på bibelskolan ger dig en grundläggande introduktion till Gud, Bibeln och det kristna livet i en levande miljö där du får plats och tid att lära känna Gud och dig själv, och samtidigt utrustas att vara ett vittne där du är.

Läs mer

År 2

Åk 2 är ett naturligt steg vidare från ditt första år på LOBC, här dyker du djupare in i Guds ord samtidigt som du på ett praktiskt sätt utrustas och utmanas som ledare. Mission är också ett huvudfokus under åk 2.

Läs mer
Till toppen