Efter LOBC

Vad händer sen?

BTC

Din tur att undervisa

När du gått ut ditt andra år på bibelskolan finns möjlighet att åka ut och undervisa andra genom en två veckors ”Bible Training Course”. Här får du utdelat en lärarmanual med material att basera din undervisning på innan du skickas ut tillsammans med åtminstone en annan lärare. Det går både att åka i två veckor och att stanna längre och undervisa på flera platser. Om du är nyfiken på mission eller känner dig kallad att undervisa är BTC en unik möjlighet att utvecklas och testa på missionslivet. 

Trainee

Församlingen behöver dig

Efter andra året på bibelskolan kan du även ansöka till traineeprogrammet – en träningsplats för dig som känner ett kall till församlingstjänst över ditt liv. Genom att ge en hel dag i veckan till församlingen får du handledning i församlingsverksamhet, mentorskap för din personliga växt och en härlig uppbyggande gemenskap. Traineeprogrammet är indelat så att du kan gå ett introduktionsår och sen själv välja om du vill ansöka till de påföljande två åren. Genom trainee blir du utrustad till tjänst både i praktik, personlig ledarskapsträning och teologiska studier.

BTC

Din tur att undervisa

När du gått ut ditt andra år på bibelskolan finns möjlighet att åka ut och undervisa andra genom en två veckors ”Bible Training Course”. Här får du utdelat en lärarmanual med material att basera din undervisning på innan du skickas ut tillsammans med åtminstone en annan lärare. Det går både att åka i två veckor och att stanna längre och undervisa på flera platser. Om du är nyfiken på mission eller känner dig kallad att undervisa är BTC en unik möjlighet att utvecklas och testa på missionslivet. 

Trainee

Församlingen behöver dig

Efter andra året på bibelskolan kan du även ansöka till traineeprogrammet – en träningsplats för dig som känner ett kall till församlingstjänst över ditt liv. Genom att ge en hel dag i veckan till församlingen får du handledning i församlingsverksamhet, mentorskap för din personliga växt och en härlig uppbyggande gemenskap. Traineeprogrammet är indelat så att du kan gå ett introduktionsår och sen själv välja om du vill ansöka till de påföljande två åren. Genom trainee blir du utrustad till tjänst både i praktik, personlig ledarskapsträning och teologiska studier.