För Gud – För livet
För framtiden

Livets Ord

Bibelcenter

2023-2024

Ansök idag

För Gud – För livet
För framtiden

Livets Ord

Bibelcenter

Ansök idag

 Vision & fokus

”Livets Ord Bibelcenter önskar skapa en atmosfär av tro där varje troende får formas och växa in i sitt liv med Gud. Vi låter Ordet, Anden och kallelsen till mission sättas i fokus!”

Läs mer

Välkommen till Livets Ord Bibelcenter

”Livets Ord Bibelcenter önskar skapa en atmosfär av tro där varje troende får formas och växa in i sitt liv med Gud. Vi låter Ordet, Anden och kallelsen till mission sättas i fokus!”

Läs mer

Skicka in din ansökan idag!

Ansök

År 1

Det första året på bibelskolan ger dig en grundläggande introduktion till Gud, Bibeln och det kristna livet i en levande miljö där du får plats och tid att lära känna Gud och dig själv, och samtidigt utrustas att vara ett vittne där du är.

Läs mer

År 2

Åk 2 är ett naturligt steg vidare från ditt första år på LOBC, som även är en folkhögskolekurs i samarbete med Umeå Folkhögskola. Här dyker du djupare in i Guds ord samtidigt som du på ett praktiskt sätt utrustas och utmanas som ledare. En stor del inriktas på praktik, där du kan inrikta dig på mission eller församlingsbyggade.

Läs mer

År 1

Det första året på bibelskolan ger dig en grundläggande introduktion till Gud, Bibeln och det kristna livet i en levande miljö där du får plats och tid att lära känna Gud och dig själv, och samtidigt utrustas att vara ett vittne där du är.

Läs mer

År 2

Åk 2 är ett naturligt steg vidare från ditt första år på LOBC, som även är en folkhögskolekurs i samarbete med Umeå Folkhögskola. Här dyker du djupare in i Guds ord samtidigt som du på ett praktiskt sätt utrustas och utmanas som ledare. En stor del inriktas på praktik, där du kan inrikta dig på mission eller församlingsbyggade.

Läs mer

Skicka in din ansökan idag!

Ansök