Streams

Välj ett ämne att djupdyka i

Det finns ett antal höjdpunkter under bibelskolan, bland dessa är våra streams där du under två veckor får rikta in dig på ett av fem teman du känner passion för

STREAM

Business

Gud vill nå alla människor i hela världen, även de människor som finns i företagsvärlden. Samtidigt har Gud kallat oss att förvalta och ta hand om hans skapelse. 

Business-streamen vänder sig till dig som känner att du är kallad att arbeta i företagsvärlden och för dig som vill utvecklas inom arbetsliv och företagande. Här får du bland annat lära dig syftet med pengar, grunderna inom företagsekonomi och marknadsföring, biblisk ekonomi, hur du hanterar din personliga ekonomi och mycket mer. 

Lärarna är erfarna affärsmän som är grundade i en lokal församling och vet hur man står för evangelium i affärsvärlden samt hur man kan ledas av DHA i svåra och goda tider. 

STREAM

Teater

Att Jesus var fantastisk på att nå människor är något Bibeln bekräftar om och om igen. Ett av de verktyg han använde sig av var berättelser som människor kunde relatera till. Han utformade undervisningen så att de personer som lyssnade till honom just då kunde förstå hans budskap.

Under ett år på bibelskolan får du som studerar fördjupad förståelse av Bibeln. Genom att kombinera studierna med undervisning i teater, utrustas du med effektiva verktyg att förmedla den kunskapen till andra. Din förmåga att kommunicera och illustrera kommer växa exponentiellt, samtidigt som du får fantastiska redskap att använda i din lokala församling för att bygga gemenskap inom församlingen och för att nå ut till andra!

Janya Cambronero Severin är utbildad regissör och skådespelare och har 15 års erfarenhet av att skapa och undervisa i teater. Hon brinner för scenen som missionsfält och har skrivit och regisserat flera föreställningar inom församlingen, bland annat Martyrion.

STREAM

Lovsång

Som lovsångsledare leder man folk i alla åldrar, med olika kulturella bakgrunder och i olika livsfaser, in i Guds närvaro genom tillbedjan. Om du redan är involverad i ett lovsångsteam eller tror att du är kallad att leda lovsång är lovsång-streamen en unik plats där du kan få växa in i din uppgift. 

Genom musik-workshops, undervisning och övningar får du möjlighet att hitta passionen för lovsång och en ny förståelse av vad lovsång är. Här får du upptäcka och utveckla ditt syfte och din gåva som lovsångsledare eller musiker, samtidigt som du får nya perspektiv på lovsångens roll i församlingen. Du lär dig också hur man bygger ett lovsångsteam andligt, socialt och musikaliskt.

Våra egna erfarna lovsångsledare kommer tillsammans med duktiga gästtalare ge dig en verktygslåda för byggande av ett lovsångsarbete och en lovsångskultur i din hemförsamling. 

STREAM

Församling

Församlingen är Kristi Kropp på jorden och en essentiell byggsten i Guds plan att nå ut till vår värld. I denna stream fokuserar vi på församlingens roll, dess funktion och en rad praktiska områden som relaterar till församlingen.

Här kommer du möta flera erfarna ledare och pastorer med olika tjänster, funktioner och gåvor i församlingen. Dessa kommer gemensamt bredda din bild och ge dig en grundligare förståelse av vad det är att arbeta i och genom en församling. Du kommer att få introduceras till det diakonala arbetet och arbetet med olika generationer, ledarskapsundervisning och mycket annat.

Här erbjuds även flera praktiska workshops som ger dig möjlighet att aktivt delta både genom grupparbeten och diskussioner.

STREAM

Israel

Israel har alltid haft en viktig roll i Guds frälsningsplan. Det var i detta landet Jesus utförde sitt frälsningsverk och det var här församlingen såg sin början.

I Israel-streamen får du både studera det moderna Israel, och det historiska. Extra speciellt för denna stream är att du får möjlighet att resa till Israel under några dagar för att besöka bibliska platser och samtidigt möta dagens Israel. Att se landet och besöka platserna där ”allt hände” gör att Bibeln blir levande och mötet med det moderna Israel ger dig en ny förståelse av och ett hjärta för det Judiska folket. 

Israelresan kommer att ske utöver missionsresorna på vårterminen och blir naturligtvis en extra kostnad, eftersom den inte ingår i skolavgiften. Denna stream kommer endast bli av om tillräckligt många väljer den. Så ifall du har möjlighet är detta en resa du inte vill missa!

Ämnen i År 1

Lektionerna berör både dagsaktuella teman såväl som det mest grundläggande inom kristen tro. Läs hela ämneslistan här! 

Läs mer

Lär känna dina lärare

Det är ett gäng lärare med många olika gåvor och erfarenheter som undervisar på bibelskolan. Lär känna dem bättre!

Läs mer

Ämnen i År 1

Lektionerna berör både dagsaktuella teman såväl som det mest grundläggande inom kristen tro. Läs hela ämneslistan här! 

Läs mer

Lär känna dina lärare

Det är ett gäng lärare med många olika gåvor och erfarenheter som undervisar på bibelskolan. Lär känna dem bättre!

Läs mer