Nej, barn får inte vara med på bibelskolan. Endast antagna elever får närvara vid lektionstillfällena med undantag av avtalade besökstillfällen och öppna seminarium.