Projektbeskrivning

Lärare

Carl-Gustaf

Severin

Lärare

Carl-Gustaf

Severin

Carl-Gustaf Severin har sedan början på 80-talet rest runt som predikant och evangelist över hela världen. Med ett stort förråd av erfarenheter och en gåva för berättande kommer Carl-Gustafs undervisning inspirera, utmana och ingjuta tro i ditt liv.