Projektbeskrivning

Lärare

Eva
Moberg

Lärare

Eva
Moberg

Från att ha spenderat flera år i Sibirien som Rysslandsmissionär, har Eva Moberg på senare år gått över till att bli bli missionär på hemmaplan. Överlåtelse och glädje i både kyrkan och staden Uppsala präglar Evas tjänst. Med församlingen som bas når hon ut till utsatta människor i Uppsala samt myndigheter.