Projektbeskrivning

Lärare

Janne

Blom

Lärare

Janne
Blom

Jan Blom är verksamhetschef på Livets Ord och har under många år lett Livets Ords sociala arbete med ett stort hjärta för Uppsala och de behövande. Hans passion för de mest utsatta i samhället smittar av sig.