Projektbeskrivning

Lärare

Janne

Blom

Lärare

Janne
Blom

Jan Blom är huvudpastor och övergripande ledare för Livets Ords arbete. Han har även under många år lett Livets Ords sociala arbete med ett stort hjärta för Uppsala och de behövande. Hans passion för de mest utsatta i samhället smittar av sig och han leder församlingen med kärlek och medkänsla och en önskan att samla Guds folk!