Projektbeskrivning

Lärare

Joakim

Lundqvist

Lärare

Joakim

Lundqvist

Joakim Lundqvist är huvudpastor och övergripande ledare för Livets Ords arbete. Hans inspirerande och levande budskap som uppmuntrar till ett utåtriktat Jesusliv, har redan hörts i flera av världens största kyrkor.