Projektbeskrivning

Lärare

Roar
Sörensen

Lärare

Roar
Sörensen

När Roar Sörensen inte undervisar på LOBC, är chansen stor att han befinner sig i Israel. Hans vision är att kristna, och inte minst den unga generationen, ska förstå att Israel är en naturlig del av det kristna livet och utveckla en sund uppskattning av landet och folket.