Projektbeskrivning

Lärare

Rune
Borgsø

Lärare

Rune
Borgsø

Rune Borgsø är pastor och ledare för Livets Ords Europaarbete. Mycket av hans tid spenderas ute som resande predikant och bibellärare. Han brinner för den unga generationen och att se människor komma ut i livet med den helige Ande.