Projektbeskrivning

Lärare

Staffan
Moberg

Lärare

Staffan

Moberg

Staffan Moberg är pastor och bibellärare med mångårig missionserfarenhet och har varit studierektor för Livets Ords bibelskola under 14 år. Han har en stor passion för Guds Ord och att utrusta troende för att hitta både identitet, plats och uppdrag i Kristus.