Projektbeskrivning

Lärare

Thomas
Lahti

Lärare

Thomas
Lahti

Thomas Lahti har tillsammans med sin fru Anna under många år arbetat som missionär i Indien, Tadzjikistan och Kina. Thomas ger en uppmuntrande och trosstärkande undervisning, som verkliggörs genom ett antal vittnesbörd från missionsfältet.