Projektbeskrivning

Lärare

Urban

Karlsson

Lärare

Urban

Karlsson

Urban Karlsson är pastor på Livets Ord och ansvarar för församlingens diakonala arbete. Han arbetar även som fängelsepastor och brinner för att ingen ska behöva stå ensam i livets svåra tider.