Projektbeskrivning

Lärare

Ville

Männistö

Lärare

Ville
Männistö

Ville Männistö är pastor och missionskoordinator vid Livets Ord i Uppsala. Han har själv bott ute på missionsfältet under ett antal år och längtar efter att se en ny generation missionärer träda fram. Hans undervisning är genomsyrad av tro och hopp, och kommer inspirera dig att sätta din tillit till Gud i allt.